Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Kutluhan Yayçılı, Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Kanal Diplomasinin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Hukuk Çalıştayı’ında konuşmacı olarak yer aldı.