Irak Türkmen Cephesi Vizyonu

Irak Türkmen Cephesi; Irak Türkmenlerinin tarihlerine yakışır bir şekilde Irak’ta yaşam ve huzurlarının sağlanması, temel hak ve özgürlüklerinin korunması, ülkede demokrasi ve hukukun üstünlüğünün perçinlenmesi, barışçıl birlikte yaşamın destelenmesi ve Irak’ın kurucu asli unsurlarından olan Türkmenlerin meşru milli davalarının ulusal ve uluslararası alanda savunulması ve temsili için üstün çaba sarf etmek.