Misyonumuz

Türkmen Elçiliği

Misyonumuz

ITC Türkiye Temsilciliği, yurtdışı temsilcilik ofisi olarak Türkmen halkının çıkarlarının korunması ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi açısından diplomatik münasebetlerin yürütülmesi yönüyle Türkmen Elçiliği niteliğinde çalışır. Türkiye Temsilciliği, misyon şeflikleri (elçiliklerin) rollerine benzer bir şekilde diplomatik ilişkilerin yürütülmesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarıyla münasebetler geliştirir, gerektiğinde yabancı misyonlarla ilişki kurar. Temsicilik, Irak ile Türkiye arasında iyi ilişkilerin geliştirilmesinde katkı sağlar, Türkiye ve Irak halkları arasında dostluğun pekiştirilmesinde, ekonomik, kültürel ve sosyal bağların güçlenmesinde köprü rolü üstlenir. Basın ve yayın organlarıyla mütemadiyen görüşüp Irak ve Türkmenlerle ilgili yaşanan gelişmelere ilişkin bilgilendirme işlevini yürütür. Temsilcilik ayrıca, Türkmen milletinin yaşadığı insan hakları ihlallerinin uluslararası mahfillere taşınması, Türkiye Cumhuriyeti kurumları ve sivil toplum örgütlerinin Irak ve Türkmeneli bölgesine yönelik çalışmalar yapmasının teşvik ve koordine edilmesi, etkili ve doğru kararların alınması için söz konusu kurumlar ile istişare edilerek onlara yardımcı olunması, Türkmen milletinin dünya çapında hak ve hukukunun belgelenmesi ve korunması için gerekli tüm girişimlerin yapılması, Irak’ın yeniden yapılandırılması ve kalkınmasında Türkmenlerin rollerinin arttırılması için gerekli uluslararası desteğin sağlanmasına yönelik yoğun çaba sarf eder.

ITC Türkiye Temsilciliği, Türkiye’de yaşayan Türkmenlerin hak ve hukuklarının korunması, Türkiye’deki işlemlerinde yardımcı olunması, Türkmen milli günlerinin yad edilmesi, milli belleğin canlı tutularak acı olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla geçmişteki katliam ve soykırım girişimi şehitlerinin layıkıyla anılmaları için çalışır. Türkmen milletinin tarihi, kültürü ve siyasi meseleleri hakkında Türk ve uluslararası kamuoyunun aydınlatılması için uğraş verir, özellikle üniversitelerde ve akademik ortamlarda bilimsel faaliyetler icra eder. Yayınlar yapılması veya var olan Türkmen yayınlarına destek sağlanması için çaba harcar. Gücü ve imkanları dahilinde tüm Irak vatandaşlarının sıkıntılarının giderilmesi hususunda yardımcı olmaya çalışır.

ITC Türkiye Temsilciliği, halkla ilişkilerin etkin icrası ve bu ilişkilerin sürekliliğinin sağlanması için var gücüyle çalışır. Türkiye’de yaşayan Türkmenlerle sürekli irtibatta olmaya çalışır, kimin hangi sıkıntılar yaşadığına vakıf olarak onlara yardım etmeyi temel görevlerden kabul eder. Güçlü bir teşkilat yapısına sahip olmak, kamuoyunu aydınlatmak ve insanlarımızın hayatına dokunabilmek için etkin teşkilatlanma faaliyetlerini icra eder. Türkmen bireyinin yanında sistematik ve etkili bir şekilde durmak için üstün çaba harcar. Halka sunacağı hizmetlerde adalet ve hakçalığı sağlayacak bir sistem çerçevesinde çalışmaları yürütür. İnsanlara eşit mesafede olmak, herkese yetişebilmek, yaşamlarına dokunmak ve kuruma olan güven duygusunu perçinlemek için çaba harcar. Türkmen gençlerinin yetiştirtilmesi ve gelişimi için programlar tertipler ve sürekli öğrenimi teşvik eder.