Temsi̇lci̇li̇k heyeti̇ kayseri̇’de

Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği Kayseri’de bulunan Türkmenlerle toplandı. Temsilcilik Hukuk ve Siyasi İşler Sorumlusu ile Teşkilat sorumlusundan oluşan ziyaretçi heyet, Kayseri ilinde bulunan Türkmenlerin ileri gelenleriyle buluştu. Toplantının amacı insanlarımızın içerisinde bulunduğu duruma vakıf olmaktı.Toplantıda söz konusu bölgede mukim Türkmenlerin yaşadıkları sıkıntılar hazır olanlar tarafından dile getirildi. Seyahat izinleri konusunda yaşanan sıkıntılar, yardımların hakça bir biçimde ulaştırılması ve dağıtılması, yaşlı, dul ve yetim ailelere yardımlar yapılması, kamplarda kalan akrabalarının zor durumda olduklarını ve biran önce onlara yardım elinin uzatılması, yalan ihbarlar nedeniyle tutuklamalara bir çözüm getirilmesi, çok düşük ücretlerle (yevmiyelerle) geçimini sağlamaya çalışan ailelerin durumuna çözüm getirilmesi, okullara kayıt yaptırılmayan çocukların ve ailelerinin teşviki için çözümler getirilmesi ile kırtasiye eksikliklerinin giderilmesi ve Kayseri’de bulunan Türkmenlere daha sık ziyaretler yapılarak daha yakın ilgi gösterilmesi, durumlarına vakıf olunması oradaki ahalimizin temel taleplerindendi.Toplantıya ayrıca Kayseri’de Türkmenlerle yakından alakadar olan ve çokça yardımlarda bulunan GÖKBAYRAK Derneği Başkan Yardımcısı kıymetli Betül Övünç hanımefendi de iştirak etti.Kayseri ziyareti kapsamında ayrıca bu ilde ikamet eden ve uluslararası korumaya başvuran Bağdat, Kerbela ve Basra bölgesinden vatandaşlarımız ile de bir araya gelindi. Tüm sıkıntıları not edilerek ilgili uluslararası kurumlara iletileceği bildirildi.