Irak Türkmen Cephesi

Irak Türkmen Cephesi (ITC), kuruluşunu, varlık sebebini ve meşruiyetinin üç milyon Irak Türkmen’inden alır. Türkmenlerin Irak’ta ve Dünyadaki haklarının savunucusu ve temsilcisidir.

24 Nisan 1995 tarihinde Türkmeneli’nin Erbil şehrinde toplanan büyük Türkmen Kurultayı ile ilan edilen ITC, devrik Baas rejiminin Irak’ta uyguladığı insanlık dışı uygulamalarına karşı gelmiş ve mücadele vermiştir. Irak’ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliği içinde demokratik, çoğulcu parlamenter, insan hak ve özgürlüklerine saygılı bir yönetimin tesis edilmesini hedefler. ITC, Türkmenlerin Irak’ın asli unsularından biri olarak, milli, siyasi, sosyal, kültürel, idari haklarının anayasal ve uluslararası hukuk nezdinde güvenceye alınmasını istemektedir. Bunun için uğraş verirken, verdiği demokratik mücadele ve topluma sunduğu hizmetler ile Türkmenler ve tüm Irak halkının yanındadır.